COVID-19 birusari buruzko araudia

COVID-19 birusari buruzko araudia

(nafarroa)
(informazio gehiago edukitzeko klikatu lerro bakoitza)

– 1/2021 FORU LEGE-DEKRETUA, urtarrilaren 13koa, zerga arloko zenbait neurri onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.

– 64/2020 FORU AGINDUA, abenduaren 28koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez luzatzen baitira Osasuneko kontseilariaren abenduaren 14ko 63/2020 Foru Aginduaren bidez hartutako prebentzio neurri apartekoak Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz.

– NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIAREN 31/2020 FORU DEKRETUA, abenduaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko lehendakariaren abenduaren 14ko 29/2020 Foru Dekretua. Foru dekretu horren bidez, prebentzio neurriak ezarri ziren Nafarroako Foru Komunitatean, SARS-CoV-2ak eragindako kutsatzeen hedapena geldiarazteko.

– 62/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 27koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez luzatzen baitira Osasuneko kontseilariaren urriaren 21eko 57/2020 Foru Aginduaren bidez hartutako berariazko prebentzio neurri apartekoak Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz, eta haren aldaketak.

 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIAREN 24/2020 FORU DEKRETUA, urriaren 27koa, zeinaren bidez prebentzio neurriak ezartzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean, SARS-CoV-2ak eragindako kutsatzeen hedapena geldiarazteko.

– 408/2020 EBAZPENA, urriaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen apirilaren 29ko 233/2020 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horrek enplegurako lanbide prestakuntzaren arloko jarraibide bereziak onetsi zituen, koronabirusa (COVID-19) dela-eta egun dugun egoeraren ondorioz.

 54/2020 FORU AGINDUA, urriaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Nafarroako Foru Komunitaterako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.

– 43/2020 FORU AGINDUA, irailaren 22koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Azkoiengo udalerrian (Nafarroa), COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.

– 14/2020 FORU LEGEA, irailaren 1ekoa, zeinaren bidez ohiz kanpoko neurri batzuk hartzen baitira koronabirusaren (COVID-19a) osasun krisiari aurre egiteko, normaltasun berrirako trantsizio planaren 3. fasea gainditu ondoren.

– ERABAKIA. Nafarroako Parlamentuaren Osoko Bilkurak hartutako Erabakia, 8/2020 Foru Lege-dekretua baliozkotzekoa.

–  8/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, abuztuaren 17koa, zeinaren bidez ohiz kanpoko neurriak onesten baitira Nafarroako Foru Komunitatean COVID-19aren kasu positiboen igoerak eragiten duen arrisku bereziko egoerari erantzuteko.

 39/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez prebentzio neurriak hartzen baitira Tuterako udalerrian (Nafarroa) COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.

– 604/2020 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez prebentzio neurri jakin batzuk hartzen baitira aplika daitezen nekazaritzako langileak aldi baterako kontratatzen direnean Nafarroako nekazaritza kanpainetan, COVID-19aren pandemiak eragindako osasun krisiari aurre egiteko xedez.

– 38/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 6koa, Osasuneko kontseilariak emana, ondoriorik gabe uzten duena Osasuneko kontseilariaren uztailaren 22ko 36/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez Mendillorri auzoan (Iruña) prebentzio neurriak hartu baitziren COVID-19aren egoera epidemiologikoak izandako bilakaeraren ondorioz.

– 37/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 6koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez luzatzen baitira uztailaren 22ko 7/2020 Foru Lege-dekretuaren I. tituluan ezarritako neurriak. Foru lege-dekretu horren bidez ohiz kanpoko prebentzio neurri batzuk hartu ziren koronarabirusaren (COVID-19a) osasun krisiari aurre egiteko, normaltasun berrirako trantsizio planaren 3. fasea gainditu ondoren.

– 598/2020 EBAZPENA, abuztuaren 5ekoa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez prebentzio neurriak ezartzen baitira gaueko aisialdiaren esparruan, indarra izan dezaten Nafarroako Foru Komunitate guztiko herrietako festak izanen liratekeen aldian.

– 36/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 22koa, Osasuneko kontseilariak emana, Mendillorri auzoan (Iruña) prebentzio neurriak hartzen dituena COVID-19aren egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.

– 7/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, uztailaren 22koa, zeinaren bidez ohiz kanpoko prebentzio neurri batzuk hartzen baitira koronarabirusaren (COVID-19a) osasun krisiari aurre egiteko, normaltasun berrirako trantsizio planaren 3. fasea gainditu ondoren.

 35/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 17koa, Osasuneko kontseilariak emana, neurriak ezartzen dituena Nafarroako Foru Komunitatean kokaturiko “aisialdiko etxabe” edo “pipero” deiturikoei edo antzekoei buruz, eta aldatzen duena uztailaren 15eko 34/2020 Foru Agindua, zeinaren bidez maskararen erabilerarekin lotutako prebentzio neurriak hartzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean, COVID-19ak eragindako osasun krisialdian.

– 34/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 15ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez maskararen erabilerarekin lotutako prebentzio neurriak hartzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean, COVID-19ak eragindako osasun krisialdian.

 13/2020 FORU LEGEA, uztailaren 1ekoa, 25 milioi euroko aparteko kreditu bat eman, arautu eta banatzekoa, Nafarroako Toki Ogasunen parte-hartzearen funtsaren kargura, COVID-19ak eragindako osasun publikoko arrazoiak direla-eta hartu behar izan diren ohiz kanpoko neurri urgenteengatik toki entitateek dituzten beharrei erantzuteko.

– 6/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 2koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emanda, 2020rako dirulaguntza deialdi hau onesten duena: “Laguntzak emigrante nafarrei eta haien familiei, behin betiko itzul daitezen, itzuleraren arrazoia denean zailtasun ekonomikoak dituztela edo COVID-19ak eragin duen osasun krisiaren ondorioz lana galdu dutela”. DDBN identifikazioa: 508886.

– 161/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 25ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez baldintzak eta betebeharrak ezartzen baitira bisitak jasotzeko tutoretzapeko etxebizitzetan, desgaitasuna dutenen egoitzetan eta adinekoen egoitzetan, bai eta zentro horietako egoiliarrek paseoak egiteko ere.

– 23/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 18koa, Osasuneko kontseilariak apirilaren 18an emandako 16/2020 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko adineko pertsonen egoitza publiko eta pribatuetan osasun laguntzaren ardura izanen duten koordinatzaile exekutiboak izendatu ziren, COVID-19 izeneko gaixotasuna dela eta.

– 22/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 18koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez ondoriorik gabe uzten baita Iruñeko “Bed4U” eta “Maisonnave” hotelei osasungintzarako emandako gaikuntza.

– 17/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 13koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, zeinaren bidez ezartzen baita langile autonomoei laguntzak emateko prozedura, koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko premiazko neurriak onesten dituen apirilaren 15eko 3/2020 Foru Lege-dekretuan araututakoa betez. DDBN identifikazioa: 505958.

– 158/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 6koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Eskubide Sozialetako kontseilariaren martxoaren 17ko 132/2020 Foru Agindua aldatzen duena. Haren bidez, prebentzio neurriak eta gomendioak ezartzen dira adinekoen, desgaitasuna dutenen eta adingabeen esparruan, koronabirusaren (COVID-19) eboluzio epidemiologikoak eragin duen alarma egoerak irauten duen bitartean.

– 157/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 5ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Eskubide Sozialetako kontseilariak martxoaren 17an emandako 130/2020 Foru Agindua aldatzen duena eta, horrekin batera, gizarte zerbitzuetako egoiliarrak edo erabiltzaileak eta, orobat, zerbitzu horiek ematen dituzten langileak babesteko prebentzio neurriak hartzera premiatzen duena. Aipatutako 130/2020 Foru Aginduaren bidez, prebentzio neurriak eta gomendioak hartu ziren oinarrizko gizarte zerbitzuetan (OGZ), gizarte zerbitzuen zentroetan (GZZ), gizarteratze eta laneratze taldeetan (GLT), haurrei eta nerabeei laguntzeko taldeetan (HNLT), genero indarkeriaren biktimei osoko arreta emateko taldeetan (GIBOAT), etxebizitzaren esparruko gizarteratze taldeetan (EGT) eta etxegabeendako harrera zerbitzuetan, koronabirusaren (COVID-19) eboluzio epidemiologikoak eragin duen alarma egoerak dirauen bitartean aplika daitezen.

– 4/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, apirilaren 29koa, premiazko neurriak onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.

 16/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 18koa, Osasuneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko adineko pertsonen egoitza publiko eta pribatuetan osasun laguntzaren ardura izanen duten koordinatzaile exekutiboak izendatzen dituena, COVID-19 izeneko gaixotasuna dela eta.

– 17/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 24koa, Osasuneko kontseilariak emana, jarraibideak eta neurriak ematen dituena apirilaren 13ko SND/344/2020 Agindua garatzeko, zeinaren bidez salbuespeneko neurriak ezartzen baitira Osasun Sistema Nazionala indartzeko eta COVID 19ak eragindako osasun krisiari eusteko, eta arduraduna izendatzen duena COVID 19a detektatzeko PCR proba diagnostikoak egiteko zentro baimenduen sarearen koordinazio exekutiborako.

– 153/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 14koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana. Honen bidez, gastua baimendu eta 2020ko deialdia onesten da diru sarrera nahikorik ez duten familia gurasobakarrei etxebizitzak alokatzeko laguntzak emateko, eta Eskubide Sozialetako kontseilariaren uztailaren 257/2017 Foru Agindua aldatzen da, haren bidez oinarri arautzaileak onetsi baitziren 2017tik 2020ra bitarteko kuotetarako diru sarrera nahikorik ez duten familia gurasobakarrei etxebizitzak alokatzeko laguntzak emateko. DDBN identifikazioa: 503354

– 3/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, premiazko neurriak onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.

– 152/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 13koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zentro soziosanitario bat identifikatzen duena, hari sostengua ematearren Eskubide Sozialetako kontseilariaren martxoaren 30eko 141/2020 Foru Aginduaren eta martxoaren 23ko SND/275/2020 Aginduaren arabera, eta sostengu hori emateko berariazko neurriak zehazten dituena.

 151/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 12koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zentro soziosanitario bat identifikatzen duena, hartan esku hartzearren Eskubide Sozialetako kontseilariaren martxoaren 30eko 141/2020 Foru Aginduaren eta martxoaren 23ko SND/275/2020 Aginduaren arabera, eta esku hartzeko berariazko neurriak zehazten dituena.

– 150/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 12koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zentro soziosanitario bat identifikatzen duena, hartan esku hartzearren Eskubide Sozialetako kontseilariaren martxoaren 30eko 141/2020 Foru Aginduaren eta martxoaren 23ko SND/275/2020 Aginduaren arabera, eta esku hartzeko berariazko neurriak zehazten dituena.

– 149/2020 FORU AGINDUA, apirilaren 10ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zentro soziosanitario bat identifikatzen duena, hari sostengua ematearren Eskubide Sozialetako kontseilariaren martxoaren 30eko 141/2020 Foru Aginduaren eta martxoaren 23ko SND/275/2020 Aginduaren arabera, eta sostengu hori emateko berariazko neurriak zehazten dituena.

– 1/2020 EBAZPENA, apirilaren 10ekoa, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Gobernu Kontseiluko buruak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Gobernu Kontseiluaren 2019ko otsailaren 1eko Erabakia. Haren bidez, erakunde horrek zuzenean edo zeharka ematen dituen zerbitzuen prezio publikoen araubidea eta zenbatekoak ezarri ziren.

 10/2020 FORU LEGEA, apirilaren 8koa, 2020rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko martxoaren 4ko 5/2020 Foru Legea aldatzen duena.

– 9/2020 FORU LEGEA, apirilaren 8koa, zeinaren bidez kreditu berezi bat ematen baita Covid-19ak eragindako osasun publikoko arrazoiak direla-eta hartutako neurri berezi eta urgenteek ekarritako behar bereziei erantzuteko

– 8/2020 FORU LEGEA, apirilaren 8koa, zeinaren bidez kreditu-gehigarri bat ematen baita, COVID-19ak eragindako osasun publikoko arrazoiak direla-eta hartutako neurri berezi eta urgenteek ekarritako beharrei erantzuteko.

– 7/2020 FORU LEGEA, apirilaren 6koa, premiazko neurriak onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.

– 6/2020 FORU LEGEA, apirilaren 6koa, premiazko neurriak onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.

– Alkateari eta zinegotzi ordezkariei kontratazio-gaietan eskuordetzan esleitutako eskumenak, COVID-19aren karira.

– Alkateak zinegotzi ordezkariei eskuordetzan esleitutako eskumenak, COVID-19aren karira

– 54/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 30ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez bertan behera uzten baita lantokietako jarduera presentziala Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileentzat, funtsezko zerbitzu publikoentzat izan ezik, koronabirusaren (COVID-19) bilakaera epidemiologikoaren ondorioz.

– 141/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 30ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, aurreikusten duena neurri batzuk ezartzea COVID-19ak ukitutako zentro sozio-sanitarioetan, martxoaren 23ko SND/275/2020 Agindua aplikatuz, Zangozako eta Miranda Argako zahar-etxeetako antolaketa aldatzen duena eta behin-behineko zentroko zuzendari bat izendatzen duena zahar-etxe horien jarduera asistentziala zuzendu eta koordinatzeko, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziaren menpe.

  7/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuaren eskura jartzea laneko istripuen mutualitateetako langileak, COVID-19ak eragindako osasun krisiak irauten duen bitartean.

– 8/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 27koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita osasungintzarako gaitzea Iruñeko “NH Pamplona Iruña Park” eta “El Toro” hotelak eta “Esclavas de Cristo Rey” egoitza.

–  10/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 29koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita osasungintzarako gaitzea Iruñeko “Bed4you” eta “Maisonnave” hotelak.

–  11/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 29koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Iruñeko “Tres Reyes”, “Albret”, “Blanca de Navarra” eta “Sancho Ramírez” hotelak gaitzea osasun sistemako langileei ostatu emateko.

 12/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 31koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita osasungintzarako gaitzea Tuterako “BED4U” hotela.

 2/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, martxoaren 25ekoa, premiazko neurriak onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.

– 51/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 18koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, funtsezko zerbitzu publikoak zehazten dituena, koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko premiazko neurriak onesten dituen martxoaren 18ko Foru Lege-dekretuan langileriaren arloan xedatzen diren neurriak aplikatzeari dagokionez.

– 1/2020 FORU LEGE-DEKRETUA, martxoaren 18koa, premiazko neurriak onesten dituena koronabirusaren (COVID-19) osasun krisiak eragindako inpaktuari aurre egiteko.

– 130/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, neurri prebentiboak eta gomendioak hartzen dituena oinarrizko gizarte zerbitzuetan (OGZ), gizarte zerbitzuen zentroetan (GZZ), gizarteratze eta laneratze taldeetan (GLT), haurrei eta nerabeei laguntzeko taldeetan (HNLT), genero indarkeriaren biktimei osoko arreta emateko taldeetan (GIBOAT), etxebizitzaren esparruko gizarteratze taldeetan (EGT) eta etxegabeendako harrera zerbitzuetan, koronabirusaren (COVID-19) eboluzio epidemiologikoak eragin duen alarma egoerak dirauen bitartean aplika daitezen.

– 132/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 17koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, prebentzio neurriak eta gomendioak ezartzen dituena adinekoen, desgaitasuna dutenen eta adingabeen esparruan, koronabirusaren (COVID-19) eboluzio epidemiologikoak eragin duen alarma egoerak irauten duen bitartean.

– 48/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 15ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, prebentzio neurriak hartzen dituena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko lantokietan eta haren erakunde autonomoetakoetan, koronabirusaren (COVID-19) eboluzio epidemiologikoa dela-eta.

– 27/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 15ekoa, Hezkuntzako kontseilariak emana, martxoaren 13ko 26/2020 Foru Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez hezkuntzaren esparruan neurriak hartu ziren koronabirusaren (COVID-19) egoeraren eta bilakaeraren ondorioz.

– 3/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 13koa, Osasuneko kontseilariak emana, osasun publikoko jarraibide eta prebentzio neurriak hartzen dituena koronabirusaren (COVID-19) egoeraren eta bilakaeraren ondorioz.

 – 26/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 13koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, hezkuntza eremuan neurriak hartzen dituena koronabirusaren (COVID-19) egoeraren eta bilakaeraren ondorioz.

– 2/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, Osasuneko kontseilariak emana, koronabirusak (COVID-19) eragindako egoeraren eta bilakaeraren ondorioz zenbait irizpide eta jarraibide ezartzen dituena, Nafarroako Foru Komunitatean egitekoak diren kirol, gizarte, kultura, aisialdi ekitaldietarako eta zezen-ikuskizunetarako.

– 47/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita COVID-19 dela-eta neurri batzuk hartzeko Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen menpeko lantokietan