Memoriak

Nafarroako Gizarte Langintzaren Elkargo Ofiziala

Elkargo Ofizial guztiek beraien kudeaketan gardentasuna erakutsi behar dute. Urtero, elkargoaren kudeaketari buruzko informazioa, memoria ekonomikoa eta egondako erreklamaziei eta emandako irtenbideei buruzko informazioa azaldu behar du.
Hauek, publikoki azaldu behar dira web orrian hurrengo urteko lehen seihilekoan

Nafarroako Gizarte Langintzaren Elkargo Ofizialaren azken urteko memoriak ikus itzazu